DNA Eğitim Kiti

DNA Eğitim Kiti

Deneyin Amacı
DNA; bitki, hayvan veya tek hücreli canlılardaki tüm canlılık faaliyetlerinin kodlandığı ana moleküldür. Bu molekülde canlılara ait gözle görülebilen ve görülemeyen özelliklerin tamamı şifrelenir.
Bu eğitim kitiyle; DNA’nın ulaşılamaz bir molekül olduğu sadece çok gelişmiş laboratuvarlarda bilim adamlarının DNA’ya dokunabileceği düşüncesi değişecektir.
Çocuklar bu deneyle kendi DNA’larını kolayca ve eğlenceli bir şekilde elde etmektedir.Deney sonucunda elde edilen DNA, bir kolye setinin içine konularak kalıcı bir hatıraya dönüştürülmektedir.

Deney Hakkında Kısa Bilgi
DNA’nın sağlık alanında kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bugün milyonlarca insan kornea, kalp, böbrek nakli için sıra beklemektedir. Bu sorunlar kök hücre tedavisi veya uygun hayvanlara insan geninden aktarım yapılarak üretilen organlarla çözüme kavuşma gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Her gün yeni bir gen bölgesinin sağlıkla ilgili bir bağlantısı keşfedilmektedir. Sürecin ilk etabı DNA’yı elde etmekle başlar. Daha sonra, elde edilen DNA üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılabilir.
Çocuklarımızı, gençlerimizi bu alanda çalışmalara teşvik etmek, ülkemizin ve insanlığın menfaati açısından büyük öneme sahiptir.
Son kırk yıldır bilim ve teknolojide ilerlemiş ülkeler, gerek bilim adamları gerekse teknoloji şirketleri aracılığıyla dünyanın her yerinden gelecekte kazanç sağlama ihtimali bulunan biyolojik varlıkları toplayıp kendi adlarına patentlemeye devam etmektedir.
Bugüne kadar alınmış biyolojik patent sayısı 500.000 adedi geçmiştir. Çocuklarımızın yaşadığımız coğrafyanın bize bahşettiği biyolojik zenginliklerin farkında olması ulusal menfaatlerimiz açısından bir zorunluluktur.

Deneyin Faydaları
Biyoteknolojik çalışmalara ilgiyi artırmak ve gençleri yaratıcılığa teşvik etmek ülkemiz açısından çok önemlidir.
Ülkemizin biyolojik varlıklarının değerlendirilmesi, bu tür teknolojiyi bilen ve hevesli gençlerle olacaktır.
Çocuklar tarafından kendi DNA’sını saf olarak elde etmek bu deney kitiyle hem çok kolay hem de eğlencelidir.
Ülkemizin tamamını güvenlik güçleriyle koruyamayız ama çocuklarımıza bu bilinci verirsek; ülkenin her alanında ülkesine sahip çıkan güçlü, bilinçli bir nesil yetiştirmiş oluruz.