ABA Anadolu biyoteknoloji alanında Ar-Ge çalışmaları ağırlıklı faaliyet gösteren bir teknoloji firmasıdır. Çalışmalarına 1991 yılında başlayan firmamız, teşhis ve eğitim kitlerine yönelik araştırmalar yapmaya başlamıştır. Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşların önerileri ve destekleri doğrultusunda uluslararası standartlarda çalışmalarına devam etmektedir.

Teknolojiyi üreten ve geliştiren nitelikli insandır. Teknolojiyi yaratacak olan ekibin, analitik düşünce sistematiğine sahip, modern biyoteknolojik yöntemleri ve çalışma prensiplerini benimseyen kadrolardan oluşması gerekir. ABA Anadolu’nun nitelikli ve yaratıcı kadrosu, yine nitelikli ve araştırmacı kadroları ile bilinen yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile işbirliği içerisinde yeni teknolojiler geliştirmeye devam etmektedir.

Felsefemiz

Bilimi uygulanabilir ve anlaşılabilir kılmak.

Vizyonumuz

Teşhis ve eğitim kiti sektöründe, bölgesel ve küresel lider haline gelmektir.

Misyonumuz

Bilimin uygulanabilir ve anlaşılabilir kılınması için uluslararası standartlarda teşhis ve eğitim kitleri geliştirmek; uzmanlığımız, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz ile en yüksek verime sahip, yüksek kaliteli ve güvenli kitler üretmektir.

ABA Anadolu